संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: १३
जनसंख्या: ४,५८७९
क्षेत्रफल: ६४.४७ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: सबैला न.पा,पटेर्वा, रघुनाथपुर (१-८), खरिहानी (१-५ र ७-९) र कजरामोल (६-९) गा.वि.स.