FAQs Complain Problems

कृषि स्नातक प्राविधिक पदको लागि म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

कृषि स्नातक प्राविधिक पदको आवेदन दिने म्याद २०८०/०८/१९ गतेसम्म थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचित गरिन्छ ।

https://forms.gle/EchD92NKqLhjvDWs6