FAQs Complain Problems

जानकी मन्दिर

Read More

गाँउ सभा

Read More

सबैला नगरपालिका

Read More

समाचार

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
कम्प्युटर अपरेटर
स्वास्थ्य संयोजक
कम्प्युटर अपरेटर
लेखा प्रमुख
इन्जिनियर